#106 Hugget i sten (8/365)

8 hugget i sten

Runstenen hittades så sent som 1990 vid Ultuna.

text.jpg

Annonser