#257 Signatur (220/365)

De svarta och vita fläckarna på knölvalens fenor är olika för olika individer och kan väl sägas vara en enskild vals signatur.