#58 Farlig och vacker (130/365)

Huggormen är Skandinaviens enda giftorm. Vacker och farlig där den ligger hopringlad i det torra gräset bredvid en sten.

130 Farlig och vacker

 

Annonser