#5 Avtryck (318/365)

318 Avtryck.jpg

Owe Thörnqvists Rumba i Engelska parken gjorde så starkt avtryck att Carolinaparken (som är det riktiga namnet) kallas Engelska parken av alla Uppsalabor.

Annonser