#341 Vintage (314/365)

Enligt nätet är vintage en engelsk term där man syftar på en äldre vara som är av en god kvalitet.

Denna dörr leder in till Kungsgården i Kirkjuböar på Färöarna. Huset är en av världens äldsta bebodda byggnader. Släkten som bor där nu har bott där i rakt nedstigande led sedan 1550, men byggnaden är betydligt äldre än så.