Eget tema #18 Krusning (273/365)

Den lilla anden lämnar en svag krusning efter sig på kärrets spegelblanka yta.

273 Krusning

Annons