A room with a view (#1)

347/366. Anatomiska teatern, Gustavianum. Byggdes på 1660-talet för att studenter och betalande allmänhet skulle ges möjlighet att närvara vid dissektioner och på så sätt få kunskap om hur människokroppen fungerade. Inuti är rummet uppbyggt i olika nivåer med ståplatser med utsikt ned till platsen där obduktionen utfördes.

a-room-with-a-view