Strandlek (#293)

292/366. Det är ganska stor spridning i ålder mellan de 11 kusinerna. Den yngsta är 1 och den äldsta 23. De äldsta satt kvar och pratade med övriga vuxna efter middagen medan den yngre skaran hade spring i benen och gav sig ut på upptäcktsfärd vid den steniga strandkanten.

strandlek