Medelpunkt (#182)

128/366. Sothönan får bli bildens och cirklarnas medelpunkt.

medelpunkt 2