I luften (#123)

60/366. I luften, men nära vattenytan.

i luften

Annonser

På avstånd (#237)

59/366. På ett avstånd av ca 1 km är det svårt att se att de fyra bruna punkterna överst på holmen är havsörnar. I tubkikaren syntes de tydligt där de satt på den högsta punkten på holmen.

på avstånd